Allmänna villkor

Känn dig trygg hos oss på Nordic Educations

Vi vill givetvis att du ska känna dig trygg  med ditt köp av utbildning, kurs & föreläsningar hos oss på Nordic Educations. Här följer tydliga riktlinjer för privatpersoner som väljer att boka våra utbildningar via vår hemsida.

Alla privatpersoner som väljer att gå en utbildning utomlands med oss, är alla minst 18 år gamla när de påbörjar sin utbildning. Du ansvarar själv för att detta följs. Anmäler du dig trots allt till en utbildning utomlands och inte är 18 år när utbildningen påbörjas, så för du ej fullfölja din utbildning och du förlorar din utbildningskostnad du betalt.

För utbildningar i Sverige för privatpersoner gäller en åldersgräns på minimum 16 år, med målsmans tillåtelse till utbildningen. Genom att godkänna villkoren, intygar ni att ni uppfyller dessa krav.

Ni som köper någon utav våra tjänster via vår hemsida har givetvis tydliga rättigheter  enligt distansköplagen. Här följer ett förtydligande av detta för din trygghet.
 

Ångerrätt vid köp på distans:
De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans
( tex via hemsida) har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar.
 
När börjar ångerrätten vis köp på distans?
Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från den dag du ingick avtalet, dvs den dag du köpt tjänsten.
 
Dina rättigheter till återbetalning
Om du som  konsument utövar din ångerrätt enligt distanslagen & häver ditt köp inom 14 dagar, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad som
konsumenten har betalat till näringsidkaren, med avräkning för
vad näringsidkaren får kräva enligt 11 §.

Den ersättning som Nordic Educations tar ut om du som konsument väljer att ångra ditt köp av den utbildning/utbildningar som du köpt på distans inom ångerrättstiden 14 dagar från det datum du köpt tjänsten/tjänsterna är  bokningsavgiften på  5000 kr som är bindande.  Resterande belopp återfås givetvis till fullo om du utövar din ångerrätt inom 14 dagar från den dag du genomförde köpet.

(11 § Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst
som har tillhandahållits enligt avtalet innan ångerrätten
utövades. Ersättningen får inte överstiga ett belopp som står
i proportion till omfattningen av den tillhandahållna
tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt
avtalet.)
 
 
Vad händer om du pga en oförutsedd händelse ej kan genomföra din utbildning/kurs som planerat?

Självklart erbjuder vi dig ett annat kursdatum så att du får gå din utbildning när det passar dig bättre. Ditt välmående är det viktigaste & därför planerar vi  givetvis in ett annat utbildningstillfälle med er inom 24 månader från det ursprungsdatum när du skulle gått din utbildning.

Observera: Anmäler du avhopp och senareläggning av din utbildningsplats senare är 2 månader innan planerad utbildningsstart, kan vi komma att debitera er för ytterligare en boendekostnad när vi bokar in ert nya utbildningsdatum, samt för flygbiljetter som är bokade i ditt namn.

Varför?  Då boendet är förbeställt & betalt till det datum du skulle börjat din utbildning står vi redan med en kostnad som inte är återbetalningsbar. I de fall vi har möjlighet att fylla din plats debiterar vi givetvis inte er något extra, med detta är ingenting vi kan garantera på förhand. Likaså är din dina flygbiljetter förbokade och kan vi inte ersätta din plats med någon annan, faller denna biljett vilket resulterar i att du får bekosta dina flygbiljetter själv till nästa tillfälle då du tar din utbildning. Vi tackar för visad förståelse för detta & lovar att vi vi gör allt vi kan för att det ska bli till er bästa fördel.

Vad händer om du av någon anledning väljer att inte gå utbildningen alls och önskar pengarna tillbaka?

Det är verkligen tråkigt om du av någon anledning känner att du inte vill fullfölja och gå din utbildning med oss. Det som då sker är att vi redan bokat upp och betalt kostnader för dig och din utbildning och  detta får du själv bekosta.Följande kostnader får du ej tillbaka då det är en ren förlust för oss om du väljer att hoppa av din utbildning helt.       1: Om du väljer att hoppa av din bokade och betalda utbildning mer än 15  dagar efter att du bokat och betalt din utbildning, så får du tillbaka din utbildningsavgift minus 5000 kronor som är bindande bokningsavgift, minus 5000 kr för flygkostnader, minus 8000 kr för boende kostnad och minus 7000 kr för inköpt material & personalkostnad. Totalt drar vi av 25000 kronor innan resterande återbetalas till dig.

Det är vår största förhoppning att du ska gå den utbildning du valt med oss och vi tittar gärna på ett nytt utbildningsdatum istället för att göra ett avhopp. ( Se villkor för detta längre upp)
 
Vad händer om Utbildningen/Kursen blir inställd av någon anledning?

Det är dock enbart naturkatastrofer av sådan allvarlig karaktär som skulle göra det omöjligt att genomföra en utbildning som skulle kunna vara anledning till att en utbildning/kurs blir inställd.  I det fall detta skulle komma att ske, återbetalas utbildningsavgiften till fullo givetvis.
 
Vad händer om en utbildningsomgång ej gå att genomföra pga att det är för få anmälda till kursstarten jag valt? då erbjuds de anmälda kursdeltagarna givetvis ett annat kursdatum snarast möjligast &  inom 24 månader från det aktuella tilltänkta datumet, självklart ska du få gå din utbildning.

Privat Policy


När du bokar din utbildning hos oss uppger du din postadress,  e-post adress, och telefonnummer. I samband med din registrering och bokning av din utbildning, godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post:  info@nordiceducations.se

  
Vi på Nordic Educations brinner för att hjälpa er framåt i era roller & vi garanterar er en utbildning utöver det vanliga. Med vår kompetens, unika kursinnehåll & enorma standard  på vartenda steg vi ger er, garanterar vi er utbildningar i toppklass!
Varmt välkommen till oss på Nordic Educations.


”Hållbar kompetensutveckling för företag & privatpersoner”