Allmänna villkor

Känn dig trygg hos oss på Nordic Educations

Vi vill givetvis att ni ska känna er trygg  med ert val av utbildning / kompetensutveckling hos oss på Nordic Educations. i de flesta av fallen, så skräddarsys alla insatser ute hos våra kunder utefter era specifika önskemål och behov, men i de fall vi kommer erbjuda utbildningsdagar / insatser här på vår hemsida i form av ”klara paket”, så har ni givetvis rättigheter vid på distans och här nedan följer reglerna.

Ångerrätt vid köp på distans:

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans
( tex via hemsida) har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar.
 
När börjar ångerrätten vis köp på distans?
Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från den dag du ingick avtalet, dvs den dag du köpt tjänsten.
 
Dina rättigheter till återbetalning
Om du som  konsument utövar din ångerrätt enligt distanslagen & häver ditt köp inom 14 dagar, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad som
konsumenten har betalat till näringsidkaren, med avräkning för
vad näringsidkaren får kräva enligt 11 §.

Den ersättning som Nordic Educations tar ut om du som konsument väljer att ångra ditt köp av den utbildning/utbildningar som du köpt på distans inom ångerrättstiden 14 dagar från det datum du köpt tjänsten/tjänsterna är  bokningsavgiften på  2500 kr som är bindande.  Resterande belopp återfås givetvis till fullo om du utövar din ångerrätt inom 14 dagar från den dag du genomförde köpet.

(11 § Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst
som har tillhandahållits enligt avtalet innan ångerrätten
utövades. Ersättningen får inte överstiga ett belopp som står
i proportion till omfattningen av den tillhandahållna
tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt
avtalet.)
 
 
Vad händer om du pga en oförutsedd händelse ej kan genomföra din utbildning/kurs som planerat?

Självklart erbjuder vi dig ett annat kursdatum så att du får gå din utbildning när det passar dig bättre. Ditt välmående är det viktigaste & därför planerar vi  givetvis in ett annat utbildningstillfälle med er inom 24 månader från det ursprungsdatum när du skulle gått din utbildning/kurs

Observera: Anmäler du avhopp och senareläggning av din utbildningsplats senare är 2 månader innan planerad utbildningsstart, kan vi komma att debitera er för ytterligare en boendekostnad när vi bokar in ert nya utbildningsdatum, samt för flygbiljetter som är bokade i ditt namn.

Varför?  Då boendet är förbeställt & betalt till det datum du skulle börjat din utbildning står vi redan med en kostnad som inte är återbetalningsbar. I de fall vi har möjlighet att fylla din plats debiterar vi givetvis inte er något extra, med detta är ingenting vi kan garantera på förhand. Likaså är din dina flygbiljetter förbokade och kan vi inte ersätta din plats med någon annan, faller denna biljett vilket resulterar i att du får bekosta dina flygbiljetter själv till nästa tillfälle då du tar din utbildning. Vi tackar för visad förståelse för detta & lovar att vi vi gör allt vi kan för att det ska bli till er bästa fördel.

Vad händer om du av någon anledning väljer att inte gå utbildningen / kursen alls och önskar pengarna tillbaka?

Det är verkligen tråkigt om du av någon anledning känner att du inte vill fullfölja och gå din utbildning/ kurs med oss. Det som då sker är att vi redan bokat upp och betalt kostnader för dig och din utbildning och  detta får du/ ert företag själva bekosta.Följande kostnader får du ej tillbaka då kursen/ utbildningen är bindande om du väljer att avboka din plats mer än 14 dagar efter att du bokat din plats.  

Följande kostnader dras av på din utbildningskostnad innan någon återbetalning kan komma att ske.  

Bokningsavgiften: 2500 kr återfås ej

Flygkostnad: 5000 kr 

Boendekostnad hotell: 1 vecka = 5000 kr återfås ej, 2 veckor 9000 kr återfås ej.

Kursmaterial & utbildning: 5000 kr.

Det är vår största förhoppning att du ska gå den utbildning du valt med oss och vi tittar gärna på ett nytt utbildningsdatum istället för att göra ett avhopp. ( Se villkor för detta längre upp)
 
Vad händer om Utbildningen/Kursen blir inställd av någon anledning?

Det är dock enbart naturkatastrofer av sådan allvarlig karaktär som skulle göra det omöjligt att genomföra en utbildning som skulle kunna vara anledning till att en utbildning/kurs blir inställd.  I det fall detta skulle komma att ske, återbetalas utbildningsavgiften till fullo givetvis.
 
Vad händer om en utbildningsomgång ej gå att genomföra pga att det är för få anmälda till kursstarten jag valt? då erbjuds de anmälda kursdeltagarna givetvis ett annat kursdatum snarast möjligast &  inom 24 månader från det aktuella tilltänkta datumet, självklart ska du få gå din utbildning.

Privat Policy


När du bokar din utbildning hos oss uppger du din postadress,  e-post adress, och telefonnummer. I samband med din registrering och bokning av din utbildning, godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post:  info@nordiceducations.se

  
Vi på Nordic Educations brinner för att hjälpa er framåt i era roller & vi garanterar er en utbildning utöver det vanliga. Med vår kompetens, unika kursinnehåll & enorma standard  på vartenda steg vi ger er, garanterar vi er utbildningar i toppklass!
Varmt välkommen till oss på Nordic Educations.


”Hållbar kompetensutveckling för företag & privatpersoner”